Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
Hosted by uCoz
               ¬≥сник

ƒќ "¬сеукрањнський ≥нформац≥йно-культурний центр"

 

–езультати роботи

ƒќ «¬сеукрањнський ≥нформац≥йно-культурний центр»

за 2010-2011 рр.

¬сеукрањнський ≥нформац≥йно-культурний центр створений у грудн≥ 1996 р. зг≥дно з ѕостановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни ¤к структурний п≥дрозд≥л ƒержавного ком≥тету телебаченн¤ ≥ рад≥омовленн¤ ”крањни. ¬≥н Ї складовою частиною ≥нформац≥йно-культурного простору п≥вострова, на баз≥ ¤кого провод¤тьс¤ зустр≥ч≥, кругл≥ столи з державними д≥¤чами, кер≥вниками парт≥й ≥ рух≥в, громадських орган≥зац≥й, вченими, журнал≥стами, творчою ≥нтел≥генц≥Їю, фестивал≥, конкурси, л≥тературн≥ презентац≥њ, виставки живопису ≥ декоративно-прикладного мистецтва, ¤к≥ висв≥тлюютьс¤ у всеукрањнських ≥ кримських пер≥одичних виданн¤х, р≥зними каналами телебаченн¤ ≥ рад≥омовленн¤ на власному веб-сайт≥ в ≤нтернет≥ та у щом≥с¤чному бюлетен≥ «¬≥сник».

ѕр≥оритетними напр¤мками роботи центру Ї спри¤нн¤ збереженню, в≥дродженню ≥ розвитку культур народ≥в та етнос≥в  риму, забезпеченн¤ ≥нформац≥йноњ, просв≥тницькоњ, видавничоњ, виставковоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥ загальнодержавних, громадсько-пол≥тичних, молод≥жних орган≥зац≥й, ≥нформац≥йно-культурного обм≥ну з ≥ншими рег≥онами ”крањни. ћи висловлюЇмо свою точку зору на под≥њ, що в≥дбуваютьс¤ в  риму, коментуЇмо сусп≥льно-пол≥тичн≥, осв≥тн≥ та культурно-мистецьк≥ заходи, ¤к≥ сам≥ орган≥зовуЇмо або беремо в них участь. јкцент робимо на вт≥ленн¤ принципу культурного плюрал≥зму, формуванн¤ середовища, що ірунтуЇтьс¤ на утвердженн≥ украњнськоњ мови в ус≥х сферах сусп≥льного житт¤, присутност≥ нац≥онального продукту в культурних запитах громад¤н, актуал≥зац≥њ ≥сторико-культурноњ спадщини, збереженн≥ та розвитку культурного р≥зноман≥тт¤ кримського сусп≥льства в багатогранност≥ зв’¤зк≥в з ≥ншими нац≥ональними культурами.

ѕопул¤рн≥стю в представник≥в р≥зних нац≥ональностей п≥вострова користуЇтьс¤ наш фестиваль «ѕ≥сн¤ – душа народу», на ¤кому прот¤гом останн≥х п’¤ти рок≥в щор≥чно в≥дбуваютьс¤ своЇр≥дн≥ творч≥ зв≥ти художн≥х колектив≥в та аматор≥в сцени. ј юн≥ жител≥ своњ таланти вокал≥ст≥в ≥ читц≥в вдосконалюють на ¬секримському фестивал≥-конкурс≥ «ћи – д≥ти твоњ, ”крањно!», ¤кий у 2011 р. проводивс¤ вп’¤те.

–озширилос¤ коло виставок, орган≥зованих центром за останн≥ два роки. ¬ експозиц≥¤х представлен≥ р≥зн≥ види образотворчого мистецтва – це ≥ живопис, ≥ граф≥ка, ≥ декоративно-прикладне мистецтво. Ѕ≥льше уваги прид≥л¤Ї ƒќ «¬≤ ÷» розвитку дит¤чоњ творчост≥: орган≥зовано ≥ проведено виставки роб≥т учн≥в —≥мферопольськоњ дит¤чоњ школи мистецтв «¬еселка дитинства», —≥мферопольськоњ дит¤чоњ художньоњ школи « олорит р≥дного краю», вихованц≥в студ≥њ «—увен≥р» —≥мферопольського ≥нтернату. «авд¤ки ц≥кавим регул¤рним виставкам зросла к≥льк≥сть в≥дв≥дувач≥в нашого виставкового залу.

Ќа редакц≥йно-видавнич≥й баз≥ центру за останн≥ два роки видано с≥м книг; за п≥дтримки ƒќ «¬≤ ÷» побачили св≥т дв≥ книги.

як видавець ¬≤ ÷ дав пут≥вку у високе мистецтво художнього слова молодому авторов≥ –оману ћалус≥, випустивши першу його зб≥рку «—тих≥¤», в≥дкрив широк≥й гл¤дацьк≥й аудитор≥њ творч≥сть кримського художника —тепана Ћаутара, видавши украњнською, рос≥йською та англ≥йською мовами за проектом «’удожники  риму» мистецький альбом живопису «—тепан Ћаутар. —в≥т натхненн¤ ≥ любов≥».

«а нарис ¬алентини Ќаст≥ноњ «—онце над берегами», що вийшов окремим виданн¤м украњнською мовою до 70-р≥чч¤ початку ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни, ƒќ «¬≤ ÷» отримала под¤ку јдм≥н≥страц≥њ ѕрезидента ”крањни.

«а результатами д≥¤льност≥ центру прот¤гом останн≥х трьох рок≥в видано книгу нарис≥в ≥ публ≥цистики ¬алентини Ќаст≥ноњ «Ќебо в алмазах». ѓњ героњ – не лише профес≥йн≥ митц≥, серед ¤ких – √ерой ”крањни, заслужений майстер народноњ творчост≥ ”крањни ¬≥ри –оњк, сол≥стка  римськоњ ф≥лармон≥њ, заслужена артистка ”крањни, кавалер ордена кн¤гин≥ ќльги Ќатал¤ Ѕезкоровайна, заслужений художник ”крањни ≤ван Ўевченко, головний режисер  римського академ≥чного украњнського музичного театру, заслужений артист ”крањни ёр≥й ‘едоров, а й учасники самод≥¤льного мистецтва, представники народноњ культури, ¤ка задовольн¤Ї духовн≥ потреби людей, њхн≥ звичањ ≥ традиц≥њ, зокрема, етн≥чних украњнц≥в, рос≥¤н, б≥лорус≥в, кримських татар, пол¤к≥в, Їврењв, карањм≥в, кримчак≥в…

÷ентр даЇ люд¤м р≥зного в≥ку – в≥д юного до зр≥лого – можлив≥сть розкрити своњ обдаруванн¤, протисто¤ти негативним впливам масового середовища, сформувати пол≥культурну ерудован≥сть ≥ ц≥л≥сн≥сть св≥тобаченн¤.

–еальн≥ рег≥ональн≥ умови, в ¤ких працюЇ ƒќ „¬≤ ÷”

          рим – Їдиний в ”крањн≥ рег≥он з рос≥йською мовою сп≥лкуванн¤ у д≥ловому ≥ повс¤кденному житт≥. «а даними ¬сеукрањнського перепису населенн¤ 2001 року, њњ назвали р≥дною мовою 77 в≥дсотк≥в кримчан, украњнську – 10, кримськотатарську – 11. ÷≥ мовн≥ фактори враховуютьс¤ центром в ≥нформац≥йному забезпеченн≥ його д≥¤льност≥ на стор≥нках пров≥дних рос≥йськомовних газет автоном≥њ – „ рымские извест褔,  „ рымска¤ газета”,  „ёжна¤ столица”, у передачах ƒ“–  „ рим”, телекомпан≥й „„орноморська”, ≤“¬, „Ќеаполь” та ≥нших.

         ƒержавною украњнською мовою функц≥онуЇ веб-сайт „¬≤ ÷”, випускаЇтьс¤ щом≥с¤чно „¬≥сник ƒќ „¬сеукрањнський ≥нформац≥йно-культурний центр”. —истематично публ≥куютьс¤ ≥нформац≥йн≥ матер≥али за напр¤мками роботи ≥ заходами центру в украњнських виданн¤х  риму – газет≥ „ римська св≥тлиц¤”, щотижневому додатку „ римський д≥алог” до газети ¬ерховноњ –ади ј–  „ рымские извест褔, кримськотатарських – „√олос  рыма”, „яни дюнь¤” („Ќовий св≥т”), щом≥с¤чн≥й польськ≥й газет≥  римського товариства пол¤к≥в.

ќсновн≥ п≥дсумки роботи ƒќ «¬≤ ÷» за 2010-2011 рр.

«а зв≥тний пер≥од прац≥вниками вс≥х в≥дд≥л≥в ƒќ «¬≤ ÷» – культурно-осв≥тнього, редакц≥йно-видавничого, ≥нформац≥йного, в≥дд≥лу зв’¤зк≥в з нац≥онально-культурними товариствами та м≥жрег≥ональноњ сп≥впрац≥, а також виставково-експозиц≥йного сектору було забезпечено виконанн¤ наступних заход≥в ≥ завдань з ≥нформац≥йно-культурного забезпеченн¤ населенн¤  риму у в≥дродженн≥ та розвитку нац≥ональних культур в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим:

 ультурно-осв≥тн¤ д≥¤льн≥сть

  1. ‘естивал≥, конкурси (8)
  2. “ворч≥ зустр≥ч≥ (35)
  3. “ематичн≥ заходи (33)
  4. ¬ечори пам’¤т≥ (7)
  5.  онцертн≥ програми (13)
  6. ѕрезентац≥њ (20)

ќрган≥зовано та проведено ≤V ≥ V фестивал≥ нац≥ональноњ п≥сн≥ «ѕ≥сн¤ – душа народу». «ах≥д, що став традиц≥йним, проходить п≥д гаслом «„ерез культуру – до миру та м≥жнац≥ональноњ злагоди» з метою спри¤нн¤ об’Їднанню багатонац≥ональних культур п≥вострова, формуванн¤ поваги ≥ толерантност≥ м≥ж етносами, що насел¤ють  рим. ”часть у ньому беруть представники ус≥х нац≥онально-культурних товариств  риму. ‘естиваль Ї п≥дсумком њхньоњ сп≥льноњ роботи з ƒќ «¬≤ ÷» з розвитку нац≥ональних культур.

ќрган≥зовано ≥ проведено ≤V ≥ V фестивал≥-конкурси «ћи – д≥ти твоњ, ”крањно!» ‘естиваль проводитьс¤ серед кримських школ¤р≥в з метою вихованн¤ духовност≥ ≥ патр≥отичних почутт≥в до нашоњ крањни, а також спри¤Ї розвитку творчих зд≥бностей учн≥в, вихованню естетичних почутт≥в ≥ любов≥ до мелодичноњ украњнськоњ мови та п≥сн≥. ” конкурсах вз¤ли участь близько 400 учасник≥в. «маганн¤ конкурсант≥в проходить у двох ном≥нац≥¤х: «художнЇ читанн¤» ≥ «вокальне мистецтво».

—при¤нн¤ у проведенн≥  римською ф≥л≥Їю ≥нституту ≥нновац≥йних технолог≥й ≥ зм≥сту осв≥ти ћќЌ ”крањни, ¬секримським товариством зв'¤зк≥в з украњнц¤ми за межами ”крањни (“овариство «”крањна-—в≥т»), «ќЎ є 29 м. —≥мферопол¤, факультетом украњнськоњ ф≥лолог≥њ та украњнознавства “авр≥йського нац≥онального ун≥верситету ≥м. ¬. ≤. ¬ернадського, ялтинським музеЇм Ћес≥ ”крањнки за п≥дтримки ѕредставництва ѕрезидента ”крањни в ј–  рим, ћ≥н≥стерства осв≥ти та науки ј– , ћ≥н≥стерства культури ≥ мистецтва ј– ,  римського республ≥канського ≥нституту п≥сл¤дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти, редакц≥њ газети « римська св≥тлиц¤», видавництва «—в≥т»,  римськоњ ф≥л≥њ м≥жнародноњ орган≥зац≥њ «∆≥ноча громада», —≥мферопольськоњ орган≥зац≥њ «—оюзу украњнок», украњнських громадських орган≥зац≥й VIVI≤ ¬секримських конкурс≥в учн≥вськоњ та студентськоњ творчост≥ ««магаймось за нове житт¤!» ќрган≥затор конкурсу – заслужений вчитель ”крањни “. ћ. «ахарова.  онкурс започаткований в≥домою громадською д≥¤чкою ≥ меценатом п. ћар≥Їю ‘≥шер-—лиж (“оронто,  анада) ≥ присв¤чений р≥чниц≥ з дн¤ народженн¤ великоњ украњнськоњ поетеси Ћес≥ ”крањнки.

ќрган≥зовано ≥ проведено презентац≥ю дес¤того юв≥лейного номеру л≥тературного журналу « овчег- рим». ¬≥н доповнюЇ мистецький прост≥р п≥вострова новими ≥менами ≥ новими творами вже в≥домих л≥тератор≥в. „итач≥ про¤вл¤ють стаб≥льний ≥нтерес до творчост≥ кримських поет≥в, прозањк≥в, л≥тературознавц≥в.

ќрган≥зовано ≥ проведено творчий веч≥р молодого починаючого поета –омана ћалухи «я в≥дкриваю —онцю ≥ «емл≥ думки про ўаст¤» та презентац≥ю першоњ поетичноњ зб≥рки автора «—т≥х≥я», виданоњ за спри¤нн¤ ¬сеукрањнського ≥нформац≥йно-культурного центру.

ќрган≥зовано ≥ проведено творчу зустр≥ч «ѕ≥д звуки струн г≥тарних» з лауреатом л≥тературноњ прем≥њ ј–  рим, в≥домим кримським поетом-бардом ¬олодимиром √рачовим.

ќрган≥зовано та проведено творчий веч≥р кримськоњ поетеси ќльги Ѕондаренко

ќрган≥зовано ≥ проведено у конференц-зал≥ ƒќ «¬≤ ÷» творчу зустр≥ч за участю в≥домих кримських поет≥в до ћ≥жнародного дн¤ р≥дноњ мови. ”рочисто-п≥днесен≥ поетичн≥ р¤дки ≥ л≥ричн≥ п≥сенн≥ мелод≥њ лунали у зал≥ р≥зними мовами: украњнською ≥ рос≥йською, кримськотатарською ≥ н≥мецькою, карањмською ≥ польською.

ќрган≥зовано та проведено дв≥ творч≥ зустр≥ч≥ з кримськотатарським письменником, поетом, гумористом, членом Ќац≥ональноњ сп≥лки письменник≥в ”крањни, членом  римськотатарськоњ сп≥лки письменник≥в, академ≥ком  римськоњ л≥тературноњ академ≥њ, Ћауреатом прем≥њ ≥м. Ѕ. „обан-заде јбл¤з≥зом ¬ел≥Ївим, а також презентац≥ю двох нових книжок автора: «√ероњ не вмирають.  римськ≥ татари у ƒруг≥й св≥тов≥й в≥йн≥» та «ѕ≥сн≥ про Ѕатьк≥вщину».

ќрган≥зовано ≥ проведено творчу зустр≥ч з поетом-бардом ¬≥ктором ƒульчаком «я люблю тебе, ∆итт¤!»

ќрган≥зовано ≥ проведено зустр≥ч з в≥домим кримським тележурнал≥стом-публ≥цистом, дипломантом ≥ лауреатом багатьох всеукрањнських ≥ м≥жнародних профес≥йних конкурс≥в ≥ фестивал≥в, заслуженим журнал≥стом  риму ¬олодимиром јндронак≥.

20 –а р≥чниц¤ незалежност≥ ”крањни

ќрган≥зовано ≥ проведено л≥тературно-музичн≥ заходи з нагоди ƒн¤ украњнськоњ писемност≥ та мови у б≥бл≥отеках ≥м. ќ. ѕушк≥на та ≥м. “. Ўевченка.

ƒень захисника ¬≥тчизни

160-р≥чч¤ з дн¤ народженн¤ ≤смањла √аспринського

92-а р≥чниц¤ Ќезалежност≥ ѕольщ≥ (л≥тературний веч≥р, присв¤чений видатний польському поету јдаму ћ≥цкевичу)

ƒва вечори пам’¤т≥ у  –” «”н≥версальна наукова б≥бл≥отека ≥м. ≤. ‘ранка» та у б≥бл≥отец≥ ≥м. ќ. ѕушк≥на з нагоди р≥чниц≥ в≥д дн¤ смерт≥ майстрин≥

ќрган≥зовано ≥ проведено веч≥р пам’¤т≥ украњнського письменника-л≥тературознавц¤ ќлександра √убар¤, що в≥дбувс¤ в аудитор≥њ ≥мен≥ професора √убар¤ у “авр≥йському нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥м. ¬. ≤. ¬ернадського.

ќрган≥зовано ≥ проведено у конференц-зал≥ ƒќ «¬≤ ÷» веч≥р пам’¤т≥ дв≥ч≥ √еро¤ –ад¤нського —оюзу, лауреата ƒержавноњ прем≥њ —–—–, в≥йськового льотчика-випробувача јмЇт-’ана —ултана з нагоди 90-њ р≥чниц≥ в≥д дн¤ народженн¤.

ќрган≥зовано та проведено вшануванн¤ √еро¤ ”крањни, заслуженого майстра народноњ творчост≥ ”крањни –оњк ¬. —., присв¤чене 99-≥й р≥чниц≥ в≥д дн¤ народженн¤ майстрин≥. Ѕ≥льш ¤к п≥втори тис¤ч≥ њњ рукотворних роб≥т знаход¤тьс¤ в колекц≥¤х 43-х музењв ”крањни та ≥нших держав. ¬≥тальн≥ адреси, грамоти, под¤ки ≥ телеграми отримала ¬≥ра —ерг≥њвна у цей день в≥д перших кер≥вник≥в ус≥х трьох г≥лок влади в  риму, Ќац≥ональноњ сп≥лки художник≥в ”крањни, ”крањнського фонду культури, м≥ського голови њњ р≥дного м≥ста Ћубни ѕолтавськоњ област≥, –ос≥йського культурного центру —≥мферопол¤. ћ≥ський голова —≥мферопол¤ √. Ѕабенко вручив –оњк ¬. —. пам'¤тну медаль, присв¤чену 225-р≥ччю —≥мферопол¤. ƒл¤ ≥менинниц≥ був п≥дготовлений св¤тковий концерт, а чудовим заключним акордом св¤та стала презентац≥¤ новоњ персональноњ виставки ¬≥ри –оњк «”крањнський рушничок».

ќрган≥зовано ≥ проведено чотири концертних програми заслуженоњ артистки ”крањни, кавалера ордена кн¤гин≥ ќльги, сол≥стки  римськоњ ф≥лармон≥њ Ќатал≥ Ѕезкоровайноњ «ѕерлини украњнськоњ музики».

ќрган≥зовано ≥ проведено «¬еч≥р романсу» за участю заслуженоњ артистки ”крањни, кавалера ордена кн¤гин≥ ќльги, сол≥стки  римськоњ ф≥лармон≥њ Ќатал≥ Ѕезкоровайноњ.

ќрган≥зовано ≥ проведено сп≥льно з  –” «”ЌЅ» ≥м. ≤. ‘ранка презентац≥ю книги вченого-л≥тературознавц¤, критика, поета ћихайла ¬ишн¤ка «—лово р≥дне украњнське».  нига вийшла на замовленн¤ ƒержкомтелерад≥о ”крањни за програмою «”крањнська книга». ÷е книга-антолог≥¤, до ¤коњ ув≥йшли твори сучасних украњнських письменник≥в  риму ≥з розпов≥д¤ми про життЇвий ≥ творчий шл¤х кожного з автор≥в. ” н≥й надруковано художн≥ твори кримських украњномовних письменник≥в. Ќин≥ ћ. ¬ишн¤к працюЇ над антолог≥¤ми рос≥йських ≥ кримськотатарських письменник≥в  риму.

—пецпогашенн¤ маркованого конверту з портретом в≥домого украњнського композитора, диригента, громадського д≥¤ча ¬асил¤ Ѕезкоровайного. «ах≥д проведено сп≥льно з кримським в≥дд≥ленн¤м «”крпошти» та —≥мферопольським м≥ським науково-творчим товариством ¬асил¤ Ѕезкоровайного. «агальний наклад конверт≥в с¤гаЇ понад 300 000 прим≥рник≥в. ≤м'¤ композитора занесене до понад 35 р≥зних енциклопедичних видань.

ќрган≥зовано ≥ проведено сп≥льно з б≥бл≥отекою ≥м. ≤. √аспринського презентац≥ю вибраних твор≥в класика украњнськоњ л≥тератури ћихайла  оцюбинського у переклад≥ в≥домого кримськотатарського поета ёнуса  андима «ѕ≥д м≥наретами».  нига вийшла друком на замовленн¤ ƒержавного ком≥тету телебаченн¤ ≥ рад≥омовленн¤ ”крањни за програмою «”крањнська книга» у с≥мферопольському видавництв≥ «“авр≥¤». ¬она Ї безц≥нною спадщиною украњнц≥в ≥ кримських татар та спри¤тиме д≥алогу м≥ж культурами цих народ≥в ≥ њх взаЇморозум≥нню.

ќрган≥зовано ≥ проведено презентац≥ю поетичноњ зб≥рки « ор≥нн¤» директора —≥мферопольськоњ дит¤чоњ художньоњ школи, заслуженого прац≥вника культури ј–  ≤лл≥ Ѕорохова.

ќрган≥зовано ≥ проведено презентац≥ю другого доповненого виданн¤ книги «–¤дки, ¤к в≥зерунки рушников≥», присв¤ченоњ творчост≥ √еро¤ ”крањни, заслуженого майстра народноњ творчост≥ ”крањни ¬≥ри –оњк у смт. Ћен≥но, у юнацьк≥й б≥бл≥отец≥ ≥м. ≤. —ельв≥нського в м. ™впатор≥њ та Ѕ≥лог≥рському ≥сторико-краЇзнавчому музењ. ÷е перша з п’¤ти книг, ¤к≥ планувалос¤ видати до 100-р≥чч¤ в≥д дн¤ народженн¤ майстрин≥.

¬иставки (36); книжков≥ виставки у б≥бл≥отец≥ ƒќ «¬≤ ÷» (45)

ќрган≥зовано ≥ проведено виставку «јмЇт  алафатов: спадкоЇмн≥сть покол≥нь», присв¤чену 150-р≥ччю в≥д дн¤ народженн¤ в≥домого кримськотатарського художника-орнаментал≥ста, майстра-збро¤ра, члена  римськоњ сп≥лки художник≥в та —п≥лки рад¤нських художник≥в —–—– јмЇта  алафатова. “вори майстра збер≥гаютьс¤ у музе¤х ѕарижа, Ћондона, ѕетербурга, ћоскви, ѕек≥ну, “ули. ¬ експозиц≥њ ƒќ «¬≤ ÷» демонструвалис¤ роботи онук≥в та правнук≥в майстра – јсана √ал≥мова, –≥зи та –устема ¬аапових. ÷е розписи на скл≥, декоративн≥ тарел≥, тисненн¤ по металу, орнаментальн≥ композиц≥њ, газетна граф≥ка тощо.

ќрган≥зовано ≥ проведено ’удожню виставку Ћаутара —тепана √ригоровича у —≥мферопольському художньому музењ. Ќа в≥дкритт≥ експозиц≥њ в≥дбулась презентац≥¤ альбому „—тепан Ћаутар: —в≥т натхненн¤ ≥ любов≥”, ¤кий уклав Ѕогдан Ѕезкоровайний, заслужений прац≥вник культури ”крањни, зав≥дувач культурно-просв≥тницького в≥дд≥лу ƒќ „¬сеукрањнський ≥нформац≥йно-культурний центр”.   –озпов≥дь про художника ≥ коментар до 45-и вм≥щених в альбом≥ фотозн≥мк≥в картин написала його дочка Ќатал¤ Ѕезкоровайна, заслужена артистка ”крањни, кавалер ордена кн¤гин≥ ќльги, лауреат ѕрем≥њ ј– .  85-р≥ччю з дн¤  народженн¤ батька вона присв¤чуЇ ≥ св≥й концертний виступ у музењ.

¬ рамках св¤ткуванн¤ Ўевченк≥вських дн≥в орган≥зовано та в≥дкрито художню виставку «ћальовнича ”крањна» у  римському етнограф≥чному музењ. ¬ експозиц≥њ представлен≥ мистецьк≥ твори член≥в, куратор≥в та слухач≥в ¬≥льноњ академ≥њ красних мистецтв ¬еликого  обзар¤ ”крањни м. √ородище „еркаськоњ област≥), художник≥в ≥з  ињвськоњ, „еркаськоњ, Ћьв≥вськоњ, ƒн≥пропетровськоњ областей на тему: «Ўевченк≥вськ≥ мотиви».

ќрган≥зовано ≥ проведено м≥жрег≥ональне св¤то народного мистецтва «”крањнська витинанка» (2010 р.) сп≥льно з ћогил≥в-ѕод≥льським м≥ським будинком народноњ творчост≥ – музеЇм «”крањнська витинанка» та —п≥лкою майстр≥в  риму. ¬ експозиц≥њ представлен≥ вироби кримських майстринь ≥ – вперше в  риму – художниц≥ з ћогил≥в-ѕод≥льського, де провод¤тьс¤ всеукрањнськ≥ фестивал≥ цього виду декоративно-прикладного мистецтва, заслуженого прац≥вника культури ”крањни, директора м≥ського будинку народноњ творчост≥ ќксани √ородинськоњ. √л¤дач познайомивс¤ з≥ складними сюжетними композиц≥¤ми з паперу та створеними з≥ шк≥ри у стил≥ нац≥ональних традиц≥й побутовими речами ≥ прикрасами: декоративними панно у рамц≥, у вид≥ хоругви, обкладинками дл¤ фотоальбому ≥ блокнота, елементами од¤гу, сумками, футл¤рами дл¤ моб≥льних телефон≥в, виконаними р≥зними художн≥ми прийомами: апл≥кац≥њ, вишивки, ручного об’Їмного тисненн¤ з б≥сером, випалюванн¤, плет≥нн¤.

ќрган≥зовано ≥ в≥дкрито виставку художника, педагога, заслуженого прац≥вника культури ј–  рим ¬алентина ѕолЇжаЇва. Ќа персональн≥й виставц≥ художника, присв¤чен≥й трьом юв≥лейним датам: 65-р≥ччю —≥мферопольськоњ дит¤чоњ художньоњ школи, власному 75-р≥ччю ≥ 45-р≥ччю педагог≥чноњ д≥¤льност≥, демонструвалис¤ портрети, натюрморти ≥ пейзаж≥, виконан≥ аквареллю ≥ такими класичними м’¤кими матер≥алами, ¤к вуг≥лл¤, санг≥на, склограф, туш, соус та ≥ншими, що залишають сл≥д на б≥лому папер≥.

ќрган≥зовано та в≥дкрито виставку «јвтопортрети та портрети р≥зних рок≥в» в≥домоњ кримськоњ художниц≥, члена Ќац≥ональноњ сп≥лки художник≥в ”крањни, лауреата багатьох м≥жнародних, республ≥канських ≥ м≥жреспубл≥канських конкурс≥в книжковоњ граф≥ки «ареми “рас≥новоњ у виставковому зал≥ ƒќ «¬≤ ÷». ¬ експозиц≥њ вперше представлен≥ портрети дуже близьких «арем≥-ханум людей – матер≥, чолов≥ка, доньок ≥ онук≥в, а також автопортрети художниц≥ р≥зних рок≥в. “вори виконан≥ у техн≥ках перо, ол≥вець, туш, акварель, санг≥на.

ќрган≥зовано ≥ в≥дкрито у виставковому зал≥ ƒќ «¬≤ ÷» виставку роб≥т учн≥в —≥мферопольськоњ дит¤чоњ школи мистецтв «¬еселка дитинства». ”чн≥ школи – активн≥ учасники ≥ призери м≥жнародних конкурс≥в ≥ виставок у ’арков≥, ƒонецьку,  иЇв≥, ¬аршав≥; де¤к≥ з них з горд≥стю нос¤ть значки « римський вундерк≥нд». ¬ експозиц≥њ представлено роботи, виконан≥ у р≥зних техн≥ках: гуаш, акварель, розпис по склу та розпис по тканин≥ – батик.

ќрган≥зовано ≥ проведено персональну виставку живопису ≥ граф≥ки директора —≥мферопольськоњ дит¤чоњ художньоњ школи, заслуженого прац≥вника культури ј–  ≤лл≥ Ѕорохова «ћ≥й шл¤х у мистецтв≥» –оботи, представлен≥ в експозиц≥њ, виконан≥ ол≥Їю ≥ тушшю. Ќин≥ ≤лл¤ Ѕорохов працюЇ над створенн¤м галерењ портрет≥в в≥домих кримчацьких просв≥тител≥в.

 ругл≥ столи (6), под≥умн≥ дискус≥њ (3), сем≥нари (1), зас≥данн¤  римського клубу експерт≥в (22)

ќрган≥зовано ≥ проведено сп≥льно з –еспубл≥канським ком≥тетом ј–  з водогосподарського буд≥вництва ≥ зрошуваного землеробства круглий ст≥л «—учасний стан водних ресурс≥в  риму. ѕроблеми та перспективи використанн¤». ƒл¤  риму проблема ефективного використанн¤ пр≥сноњ води Ї дуже актуальною. « метою подоланн¤ першочергових проблем у забезпеченн≥ водою п≥вострова учасники круглого столу запропонували прискорити прийн¤тт¤ ƒержавноњ ц≥льовоњ соц≥ально-економ≥чноњ програми «¬ода  риму» на пер≥од 2011-2020 рр., створити координуючий орган – ¬одну раду п≥д кер≥вництвом √олови –ади м≥н≥стр≥в ј– , а також розробити ≥нш≥ заходи, в≥дображен≥ у п≥дсумковому документ≥ у вигл¤д≥ рекомендац≥й дл¤ орган≥в м≥сцевоњ влади.

ќрган≥зовано та проведено сп≥льно з –еспубл≥канським ком≥тетом јвтономноњ –еспубл≥ки  рим у справах м≥жнац≥ональних в≥дносин ≥ депортованих громад¤н круглий ст≥л «—тан кримськотатарськоњ культури в  риму: дес¤ть рок≥в по тому». ѕ≥д час роботи круглого столу були обговорен≥ питанн¤ анал≥зу ≥ причин основних зм≥н та под≥й за останн≥ дес¤ть рок≥в у р≥зних област¤х кримськотатарськоњ культури, а також питанн¤ њњ сучасного стану, тенденц≥й та перспектив њњ розвитку. «а результатами обговоренн¤ прийн¤то резолюц≥ю, ¤кою передбачено розробити ≥ прийн¤ти на державному р≥вн≥  омплексну програму в≥дродженн¤ ≥ розвитку кримськотатарськоњ культури в  риму за вс≥ма њњ напр¤мками.

ќрган≥зовано ≥ проведено у конференц-зал≥ ƒќ «¬≤ ÷» под≥умну дискус≥ю «”роки революц≥њ та громад¤нськоњ в≥йни», що пройшла за участю в≥домих учених, анал≥тик≥в, представник≥в громадських орган≥зац≥й. ќсновною темою дл¤ дискус≥њ стали проблеми сучасного осмисленн¤ великого терору та голодомору тридц¤тих рок≥в ’’ стол≥тт¤.

ќрган≥зовано ≥ проведено под≥умну дискус≥ю « римська проблематика в контекст≥ розвитку причорноморських та глобальних св≥тових процес≥в першоњ чверт≥ ’’≤ стол≥тт¤».

ѕост≥йна участь у круглих столах, науково-практичних конференц≥¤х (8), сем≥нарах (4), прес-конференц≥¤х (14), а також у в≥дзначанн≥ св¤т ус≥х нац≥онально-культурних товариств ≥ проведенн≥ ƒн≥в нац≥ональних культур.

«а зв≥тний пер≥од у ƒќ «¬≤ ÷» вийшли друком 7 книг.

–       нарис «—онце над берегами» ¬. Ќаст≥ноњ; в≥н вийшов окремим виданн¤м украњнською мовою при спри¤нн≥ депутата ¬ерховноњ –ади ј–  рим ј.  аракульк≥на до 70-р≥чч¤ початку ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни.  оли виникла потреба ще одного виданн¤ книги рос≥йською мовою, реал≥зувати њњ допом≥г депутат ¬ерховноњ –ади ј–  рим √. Ѕабенко;

–       книга нарис≥в ≥ публ≥цистики «Ќебо в алмазах» ¬. Ќаст≥ноњ; автор анал≥зуЇ сучасну соц≥ально-культурну реальн≥сть  риму на конкретних прикладах сусп≥льно-пол≥тичних ≥ культурно-просв≥тницьких форм роботи       ƒќ «¬≤ ÷» прот¤гом останн≥х трьох рок≥в;

  • фотоальбом «—тепан Ћаутар. —в≥т натхненн¤ ≥ любов≥». јльбом видано за проектом «’удожники  риму» украњнською, рос≥йською та англ≥йською мовами накладом 500 прим≥рник≥в;

         «—тих≥¤» –. ћалухи; ¤ка була видана за спри¤нн¤ ¬сеукрањнського ≥нформац≥йно-культурного центру. ¬она з’¤вилас¤ на св≥т також завд¤ки почутт¤м та переживанн¤м, бол≥ та радост≥, втратам та в≥дкритт¤м автора, а також завд¤ки бажанню творити та дарувати тепло своЇњ душ≥ близьким люд¤м. ј це – р≥дн≥, друз≥, знайом≥, однокурсники та вд¤чн≥ читач≥.

–       «—п≥в, що зринав у голуб≥й блакит≥» ™. ѕономаренко; член Ќац≥ональноњ сп≥лки письменник≥в ”крањни

–       «—воњ слова не стала сповивать» ™. ѕономаренко;

  • поетично-художн¤ зб≥рка «ѕ≥вденний краю!... —тороно прекрасна!», видана сп≥льно з≥ ¬секримським товариством зв’¤зк≥в з украњнц¤ми за межами ”крањни «”крањна-—в≥т» та ≤нститутом ≥нновац≥йних технолог≥й ≥ зм≥сту осв≥ти ћќЌћ— ”крањни, присв¤чена 140-р≥ччю в≥д дн¤ народженн¤ Ћес≥ ”крањнки та до проведенн¤ VII ¬секримського конкурсу дит¤чоњ та студентськоњ творчост≥ ««магаймось за нове житт¤!».

¬идано 24 номери ≥нформац≥йного бюлетен¤ «¬≥сник ƒќ «¬≤ ÷».

 

Ќа ус≥ заходи, що проводить ƒќ «¬≤ ÷», були випущен≥ аф≥ш≥, запрошенн¤, под¤ки тощо.

” кримських «ћ≤ опубл≥ковано 110 статей, що висв≥тлюють д≥¤льн≥сть центру.

«а зв≥тний пер≥од ≥нформац≥йним в≥дд≥лом ƒќ «¬≤ ÷» п≥дготовлено     238 прес-рел≥з≥в.

ƒл¤ рубрики «¬≥дом≥ украњнц≥  риму» на сайт ƒќ «¬≤ ÷» п≥дготовлено матер≥али про 29 в≥домих украњнц≥в:

«абезпечуЇтьс¤ щоденна робота веб-сайту ƒќ «¬≤ ÷» в режим≥ ≥нтернет-газети з≥ зм≥ною ≥нформац≥йних сусп≥льно-пол≥тичних ≥ культурно-просв≥тницьких матер≥ал≥в. јдреси сайту: www.vikcentr.narod.ru , www.vystavki-vikc.narod.ru .

—айти ƒќ «¬≤ ÷» через в≥дсутн≥сть ф≥нансуванн¤ створено та п≥дтримуЇтьс¤ силами сп≥вроб≥тник≥в центру. –есурс знаходитьс¤ на портал≥ narod.ru через можлив≥сть безкоштовного розм≥щенн¤ на ньому великих обс¤г≥в ≥нформац≥њ державною мовою. Ќа в≥дм≥ну багатьох сайт≥в, розм≥щених на домену ua росйською мовою.

√енеральний директор

ƒержавноњ орган≥зац≥њ «¬сеукрањнський ≥нформац≥йно-культурний центр»

™рмаков ¬.™.
≤стор≥¤ створенн¤. ¬сеукрањнський ≥нформац≥йно-культурний центр створений постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни є 1570 в≥д 28.12.1996 р. ¤к державна орган≥зац≥¤ в м. —≥мферопол≥,

right
що належить до сфери управл≥нн¤ ƒержавного ком≥тету телебаченн¤ ≥ рад≥омовленн¤ ”крањни,дл¤ подальшого розвитку ≥нформац≥йноњ та видавничоњ сфер, реал≥зац≥њ констутиц≥йного права на свободу слова та ≥нформац≥њ в≥дпов≥дно до Ївропейських стандарт≥в.

ќсновною метою центру Ї ≥нформац≥йно-культурне забезпеченн¤ населенн¤  риму у в≥дродженн≥ та розвитку культур його народ≥в.


ќсновн≥ напр¤мки д≥¤льност≥ центру:

1. —при¤нн¤ процесам в≥дродженн¤ ≥ розвитку украњнськоњ, кримськотатарськоњ та ≥нших культур народ≥в ≥ етн≥чних груп  риму.

2. —творенн¤ видавничоњ, ≥нформац≥йноњ бази дл¤ випуску пер≥одичних ≥ непер≥одичних видань украњнською, рос≥йською, кримськотатарською та ≥ншими мовами.

3. ”часть в орган≥зац≥њ та проведенн≥ культурних обм≥н≥в м≥ж  римом та ≥ншими рег≥онами ”крањни.

4. Ќаданн¤ ≥нформац≥йних, видавничих, методичних послуг, консультац≥й орган≥зац≥¤м, закладам та установам.

5. ¬иставкова ≥ просв≥тницька д≥¤льн≥сть. ÷ентр орган≥зовуЇ та зд≥йснюЇ:

- зустр≥ч≥ та Ђкругл≥ столиї з державними д≥¤чами, кер≥вниками парт≥й та рух≥в, вченими, журнал≥стами, творчою ≥нтел≥генц≥Їю;

- благод≥йн≥ акц≥њ;

- переклади л≥тературних твор≥в украњнською, кримськотатарською, рос≥йською та ≥ншими мовами;

-доредакц≥йну п≥дготовку текст≥в;

- п≥дготовку тематичних стор≥нок, окремих доб≥рок, матер≥ал≥в дл¤ газет, теле- ≥ рад≥опередач;

- орган≥зац≥ю виставок, фестивал≥в, фотов≥трин;

- л≥тературн≥ ≥ творч≥ презентац≥њ;

- концертно-гастрольну д≥¤льн≥сть тощо.

÷ентр надаЇ послуги :

-цифруванн¤ в≥део;

-прокат в≥деопроектора ≥ звуковоњ апаратури;

-наб≥р текст≥в, редагуванн¤, переклади;

-переплетенн¤, лам≥нуванн¤;

-оперативна пол≥граф≥¤ тощо


1 алендар знаменних ≥ пам'¤тних дат  риму

дивитис¤>>>

лютий
дивитис¤>>>дивитис¤>>>VIKC © 2008-2012
Webmaster Kurtasanova Selime


free counters Rambler's Top100