Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
Hosted by uCoz
               ¬≥сник

ƒќ "¬сеукрањнський ≥нформац≥йно-культурний центр"

 —“ј“”“

ƒержавноњ орган≥зац≥њ "¬сеукрањнський ≥нформац≥йно-культурний центр"

2005 р≥к

1.     «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

1.1.        ƒержавна орган≥зац≥¤ "¬сеукрањнський ≥нформац≥йно-культурний центр", надал≥ - ÷ентр, Ї правонаступником ус≥х прав та обов'¤зк≥в ¬сеукрањнського ≥нформац≥йно-культурного центру в м. —≥мферопол≥, створеного на виконанн¤ постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 28 грудн¤ 1996 року є 1570 "ѕро створенн¤ у м. —≥мферопол≥ ¬сеукрањнського ≥нформац≥йно-культурного центру", зареЇстрованого —≥мферопольським м≥ським виконавчим ком≥тетом 28 грудн¤ 1996 року, ≥дентиф≥кац≥йний код 24869866.

1.2.        ÷ентр Ї юридичною особою публ≥чного права, ¤ка заснована на державн≥й власност≥ та п≥дпор¤дкована ƒержавному ком≥тету телебаченн¤ ≥ рад≥омовленн¤ ”крањни (дал≥ - ƒержкомтелерад≥о), що зд≥йснюЇ управл≥нн¤ державним телебаченн¤м ≥ рад≥омовленн¤м ”крањни, забезпечуЇ реал≥зац≥ю ≥нформац≥йноњ пол≥тики держави, визначеноњ ѕрезидентом ”крањни, ¬ерховною –адою ”крањни,  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

1.3.        ÷ентр у своњй д≥¤льност≥ керуЇтьс¤  онституц≥Їю ”крањни ≥ законами ”крањни, ”казами ≥ розпор¤дженн¤ми ѕрезидента ”крањни, постановами ¬ерховноњ –ади ”крањни, постановами ≥ розпор¤дженн¤ми  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, наказами ≥ розпор¤дженн¤ми ƒержкомтелерад≥о ”крањни та цим —татутом.

÷ентр у межах своЇњ компетенц≥њ орган≥зуЇ виконанн¤ законодавчих акт≥в та р≥шень ”р¤ду ”крањни ≥ зд≥йснюЇ контроль за њх виконанн¤м.

1.4.        ÷ентр Ї неприбутковою бюджетною орган≥зац≥Їю, ¤ка в≥дпов≥дно до цього —татуту веде ≥нформац≥йну, творчо-виробничу ≥ ф≥нансово-господарську д≥¤льн≥сть.

1.5.        ÷ентр ф≥нансуЇтьс¤ за рахунок державного бюджету, а також кошт≥в або майна, ¤к≥ надход¤ть безоплатно або у вигл¤д≥ безповоротноњ ф≥нансовоњ допомоги чи добров≥льних пожертвувань; пасивних доход≥в; кошт≥в або майна, ¤к≥ надход¤ть ¤к компенсац≥¤ вартост≥ отриманих платних послуг.

1.6.        ÷ентр маЇ самост≥йний баланс, поточн≥ та ≥нш≥ рахунки в установах банк≥в та ƒержказначейств≥, а також печатку з≥ своњм найменуванн¤м, ф≥рмовий знак (логотип), штампи, бланки та ≥нш≥ рекв≥зити.

1.7.        Ќайменуванн¤ ÷ентру:

повна назва:

украњнською мовою: ƒержавна орган≥зац≥¤ "¬сеукрањнський ≥нформац≥йно-культурний центр'';

рос≥йською мовою: √осударственна¤ организаци¤ "¬сеукраинский информационно-культурный центр"

 скорочена назва:

украњнською мовою: ¬≤ ÷; рос≥йською мовою: ¬» ÷.

1.8. ћ≥сцезнаходженн¤ ÷ентру: 95034, м. —≥мферополь,,

вул.  ињвська, 81, к. 510.

2. «ј¬ƒјЌЌя ÷≈Ќ“–”

2.1. ÷ентр створений з метою збереженн¤, в≥дродженн¤ й розвитку культури народ≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, забезпеченн¤ ≥нформац≥йноњ, просв≥тницькоњ, видавничоњ, виставковоњ д≥¤льност≥ загальнодержавних, громадсько-пол≥тичних, молод≥жних орган≥зац≥й у  риму та ≥нформац≥йно-культурного обм≥ну з ≥ншими рег≥онами ”крањни, спр¤мованого на зм≥цненн¤ ”крањнськоњ держави, п≥днесенн¤ њњ авторитету, пропагуванн¤ дос¤гнень, зм≥цненн¤ м≥жнац≥ональноњ злагоди ≥ взаЇморозум≥нн¤.

3. ќ—Ќќ¬Ќ≤ Ќјѕ–яћ» ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤ ÷≈Ќ“–”

3.1. ќсновними напр¤мками д≥¤льност≥ ÷ентру Ї:

– ≥нформуванн¤ жител≥в  риму про д≥¤льн≥сть орган≥в законодавчоњ, виконавчоњ та судовоњ влади щодо вир≥шенн¤ найважлив≥ших пол≥тичних, соц≥альних, культурних, нац≥онально-етн≥чних проблем загальнодержавного та рег≥онального р≥вн¤;

– спри¤нн¤ процесам в≥дродженн¤ й розвитку украњнськоњ культури, культури кримськотатарського народу та нац≥ональних меншин, ¤к≥ проживають в ”крањн≥, всеб≥чн≥й п≥дтримц≥ культурних ≥н≥ц≥атив, спр¤мованих на поширенн¤ надбань украњнськоњ культури, м≥жнац≥ональну сп≥впрацю в сфер≥ народного мистецтва, культмасовоњ роботи;

– проведенн¤ просв≥тницькоњ роботи серед молодого покол≥нн¤, спр¤мованоњ на вихованн¤ почутт¤ приналежност≥ до ≥стор≥њ, культури й житт¤ украњнського народу, розвиток нац≥ональноњ св≥домост≥ серед украњнц≥в, етн≥чних груп у  риму;

– створенн¤ ≥нформац≥йноњ, видавничоњ бази дл¤ випуску пер≥одичних ≥ непер≥одичних видань украњнською, кримськотатарською, рос≥йською та ≥ншими мовами;

– орган≥зац≥¤ б≥бл≥отеки, в≥деотеки, використанн¤ базових та пересувних б≥бл≥отечних фонд≥в украњнською, кримськотатарською та ≥ншими мовами;

– спри¤нн¤ розвитку самод≥¤льноњ творчост≥, орган≥зац≥¤ роботи навчальних ≥ методичних каб≥нет≥в, аматорських студ≥й та секц≥й;

– участь в орган≥зац≥њ та проведенн≥ культурних обм≥н≥в м≥ж  римом та ≥ншими рег≥онами ”крањни у залученн≥ до ≥нформац≥йно-просв≥тницькоњ д≥¤льност≥ ÷ентру високопрофес≥йних лектор≥в, представник≥в творчоњ ≥нтел≥генц≥њ, державних д≥¤ч≥в;

– п≥дтримка аматорських об'Їднань, клуб≥в;

– спри¤нн¤ масов≥й осв≥т≥ в галуз≥ культури ≥ мистецтва, ≥стор≥њ украњнськоњ ≥ св≥товоњ культури, сусп≥льних ≥ природничих наук, культури побуту, плануванн¤ с≥м'њ тощо;

– використанн¤ ÷ентру ¤к бази п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ, п≥дготовки ≥ переп≥дготовки кадр≥в преси, рад≥о, телебаченн¤, культури, фах≥вц≥в з нац≥ональних, молод≥жних ≥ просв≥тницьких проблем дл¤ п≥вдн¤ ”крањни ≥ ј– :

– орган≥зац≥¤ експозиц≥йноњ та виставковоњ д≥¤льност≥;

– орган≥зац≥¤ концертно-гастрольноњ, культурно-просв≥тницькоњ роботи;

– видавнича д≥¤льн≥сть, виготовленн¤ та розповсюдженн¤ видавничоњ продукц≥њ;

– робота з громадськими об'Їднанн¤ми та орган≥зац≥¤ми;

– забезпеченн¤ рац≥онального використанн¤ основних фонд≥в, матер≥альних ≥ ф≥нансових ресурс≥в, зд≥йсненн¤ заход≥в з охорони державного майна ≥ в≥дшкодуванн¤ завданих збитк≥в;

– орган≥зац≥¤ первинного обл≥ку та поданн¤ у встановленому пор¤дку статистичноњ бухгалтерськоњ зв≥тност≥;

створенн¤ безпечних умов прац≥;

– забезпеченн¤ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в ÷ентру;

– взаЇмод≥¤ з ≥ншими п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми ≥ громад¤нами в ус≥х сферах д≥¤льност≥ на основ≥ договор≥в.

4. ѕ–ј¬ј ÷≈Ќ“–”

4.1. ÷ентр в≥дпов≥дно до своњх завдань ≥ основних напр¤мк≥в д≥¤льност≥:

– самост≥йно плануЇ свою д≥¤льн≥сть, визначаЇ стратег≥ю та основн≥ напр¤мки свого розвитку в≥дпов≥дно до галузевих науково-техн≥чних прогноз≥в та пр≥оритет≥в, кон'юнктури ринку продукц≥њ, товар≥в, роб≥т, послуг та економ≥чноњ ситуац≥њ;

– маЇ право одержувати в≥д державних орган≥в, громадських орган≥зац≥й, њх посадових ос≥б необх≥дну ≥нформац≥ю та допомогу;

– бути засновником засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ;

– визначати структуру, штати, чисельн≥сть прац≥вник≥в ÷ентру, встановлювати надбавки, прем≥њ, ≥нш≥ виплати стимулюючого характеру прац≥вникам ÷ентру .

4.2. ÷ентр маЇ право укладати угоди, набувати майнов≥ та особист≥ немайнов≥ права, нести обов'¤зки, бути позивачем або в≥дпов≥дачем в суд≥.

5 ќЅќ¬'я« » ÷≈Ќ“–”

5.1.      ѕри визначенн≥ стратег≥њ господарськоњ д≥¤льност≥ ÷ентр повинний враховувати державн≥ контракти, державн≥ замовленн¤ та ≥нш≥ догов≥рн≥ зобов'¤занн¤. ƒоведен≥ у встановленому пор¤дку державн≥ контракти ≥ державн≥ замовленн¤ Ї обов'¤зковими до виконанн¤.

5.2.      ÷ентр:

       забезпечуЇ своЇчасну сплату податк≥в та ≥нших в≥драхувань зг≥дно з чинним законодавством;

       зд≥йснюЇ буд≥вництво, реконструкц≥ю, а також кап≥тальний ремонт основних фонд≥в, забезпечуЇ своЇчасне освоЇнн¤ нових виробничих потужностей та ¤кнайшвидше введенн¤ в д≥ю придбаного обладнанн¤;

       зд≥йснюЇ оперативну д≥¤льн≥сть щодо матер≥ально-техн≥чного забезпеченн¤ виробництва;

       придбаЇ необх≥дн≥ матер≥альн≥ ресурси у п≥дприЇмств, орган≥зац≥й та установ незалежно в≥д форм власност≥, а також у ф≥зичних ос≥б;

       в≥дпов≥дно до державного контракту та державного замовленн¤, укладених договор≥в забезпечуЇ виробництво та поставку продукц≥њ ≥ товар≥в;

       створюЇ належн≥ умови дл¤ високопродуктивноњ прац≥, забезпечуЇ додержанн¤ законодавства про працю, правил та норм охорони прац≥, техн≥ки безпеки, соц≥ального страхуванн¤;

       вживаЇ заход≥в щодо вдосконаленн¤ орган≥зац≥њ зароб≥тноњ плати прац≥вник≥в з метою посиленн¤ њх матер≥альноњ зац≥кавленост≥ ¤к в результатах особистоњ прац≥, так ≥ в загальних п≥дсумках роботи ÷ентру,

       забезпечуЇ економне ≥ рац≥ональне використанн¤ фонду споживанн¤ ≥ своЇчасн≥ розрахунки з прац≥вниками ÷ентру;

       виконуЇ норми ≥ вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, рац≥онального використанн¤ ≥ в≥дтворенн¤ природних ресурс≥в та забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки.

” раз≥ порушенн¤ ÷ентром законодавства про охорону навколишнього природного середовища його д≥¤льн≥сть може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена в≥дпов≥дно до законодавства.

5.3. ÷ентр зд≥йснюЇ бухгалтерський, оперативний обл≥к та веде статичну зв≥тн≥сть зг≥дно з законодавством.  ер≥вник ÷ентру та головний бухгалтер несуть персональну в≥дпов≥дальн≥сть за додержанн¤ пор¤дку веденн¤ ≥ достов≥рн≥сть обл≥ку та статистичноњ зв≥тност≥.

6. ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя ÷≈Ќ“–ќћ ≤ —јћќ¬–яƒ”¬јЌЌя “–”ƒќ¬ќ√ќ

 ќЋ≈ “»¬”

6.1.   ”правл≥нн¤ ÷ентром зд≥йснюЇ його кер≥вник – генеральний директор. √енеральний директор призначаЇтьс¤ на посаду та зв≥льн¤Їтьс¤ з

посади √оловою ƒержкомтелерад≥о за контрактом.

6.2.          √енеральний директор призначаЇ на посаду та зв≥льн¤Ї з посади заступник≥в кер≥вника та головного бухгалтера за погодженн¤м з √оловою ќргану управл≥нн¤ майном.

6.3.   √енеральний директор самост≥йно вир≥шуЇ питанн¤ д≥¤льност≥ ÷ентру, за вин¤тком тих, що в≥днесен≥ —татутом до компетенц≥њ ќргану управл≥нн¤ майном та ≥нших орган≥в управл≥нн¤ даного ÷ентру.

√енеральний директор ÷ентру:

– несе повну в≥дпов≥дальн≥сть за стан та д≥¤льн≥сть ÷ентру;

       д≥Ї без дов≥реност≥ в≥д ≥мен≥ ÷ентру, представл¤Ї його в ус≥х установах та орган≥зац≥¤х;

       розпор¤джаЇтьс¤ коштами та майном в≥дпов≥дно до законодавства;

       укладаЇ договори, видаЇ дов≥реност≥, в≥дкриваЇ в установах банк≥в розрахунковий та ≥нш≥ рахунки;

       затверджуЇ штатний розпис, визначаЇ посадов≥ оклади, тарифн≥ ставки, форми ≥ систему оплати прац≥ прац≥вник≥в ÷ентру та ≥нших ос≥б, ¤к≥ залучаютьс¤ до роботи в ÷ентр≥ за погодженн¤м з ќрганом управл≥нн¤,

       визначаЇ режим роботи та в≥дпочинку прац≥вник≥в зг≥дно ≥з чинним законодавством;

       зд≥йснюЇ прийом та зв≥льненн¤ прац≥вник≥в ÷ентру;

       зд≥йснюЇ ≥нш≥ повноваженн¤ в≥дпов≥дно до чинного законодавства.

6.4. √енеральний директор видаЇ в≥дпов≥дно до чинного законодавства ”крањни накази, ≥нструкц≥њ ≥ розпор¤дженн¤, обов'¤зков≥ дл¤ виконанн¤ вс≥ма структурними п≥дрозд≥лами ≥ прац≥вниками ÷ентру та контролюЇ њх виконанн¤.

7. “–”ƒќ¬»…  ќЋ≈ “»¬ ÷≈Ќ“–”

7.1.      ѕрац≥вники ÷ентру, ¤к≥ беруть участь у його д≥¤льност≥ на п≥дстав≥ трудового договору (контракту), становл¤ть трудовий колектив ÷ентру.

7.2.      ѕовноваженн¤ трудового колективу:

       розгл¤даЇ ≥ схвалюЇ проект колективного договору;

       заслуховуЇ ≥нформац≥ю про виконанн¤ —торонами колективного договору;

– бере участь у вир≥шенн≥ ≥нших питань соц≥ального розвитку ÷ентру

7.3. “рудовий колектив ÷ентру реал≥зуЇ своњ повноваженн¤ у форм≥ р≥шень загальних збор≥в.

«агальн≥ збори трудового колективу провод¤тьс¤ не р≥дше, н≥ж один раз на р≥к. –≥шенн¤ збор≥в приймаютьс¤ простою б≥льш≥стю присутн≥х шл¤хом в≥дкритого голосуванн¤.

8. ћј…Ќќ ≤ ‘ќЌƒ» ÷≈Ќ“–”

8.1.   ћайно, ¤ким волод≥Ї та користуЇтьс¤ ÷ентр, Ї державною власн≥стю, перебуваЇ на зведеному баланс≥ ƒержкомтелерад≥о ≥ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро власн≥сть" передано ÷ентру на прав≥ оперативного управл≥нн¤.

8.2.  ћайно ÷ентру складаЇтьс¤ з основних фонд≥в, об≥гових кошт≥в, а також ф≥нансових та ≥нших ц≥нностей, в≥дображених у бухгалтерському баланс≥.

8.3. ћайно ÷ентру формуЇтьс¤ за рахунок:

 -   кошт≥в державного бюджету за загальним ≥ спец≥альним фондами. ƒжерелами формуванн¤ спец≥ального фонду Ї надходженн¤ в≥д наданн¤ платних послуг зг≥дно ѕерел≥ку платних послуг, ¤к≥ можуть надаватис¤ закладами культури ≥ мистецтв, заснованими на державн≥й та комунальн≥й форм≥ власност≥, затвердженого постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 5 червн¤ 1997 р. є 534, виконанн¤ роб≥т, а також кошти, що надход¤ть в≥д орган≥в м≥сцевоњ влади, державних та недержавних п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й, окремих громад¤н на догов≥рн≥й основ≥ та ≥нш≥ надходженн¤, що не суперечать законодавству ”крањни;

-   кредит≥в банк≥в;

-   майна, переданого державою, в особ≥ в≥дпов≥дного органу управл≥нн¤;

-   ≥нше майно, набуте на п≥дставах, не заборонених законодавством.

8.4.  ÷ентр ф≥нансуЇтьс¤ за рахунок асигнувань державного бюджету ”крањни за загальним ≥ спец≥альним фондами.

8.5.    ƒоходи ÷ентру зараховуютьс¤ до складу кошторису (на спец≥альний рахунок) ≥ використовуютьс¤ виключно на ф≥нансуванн¤ видатк≥в цього кошторису. ” раз≥, коли за насл≥дками зв≥тного (податкового) року доходи кошторису на утриманн¤ ÷ентру перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищенн¤ враховуЇтьс¤ в кошторис≥ наступного року.

8.6.           ¬≥дчуженн¤ майна, що Ї державною власн≥стю та закр≥плене за ÷ентром, зд≥йснюЇтьс¤ за погодженн¤м з ќрганом управл≥нн¤ майном у пор¤дку, встановленому чинним законодавством. ќдержан≥ в результат≥ в≥дчуженн¤ зазначеного майна кошти спр¤мовуютьс¤ виключно на ≥нвестиц≥њ ÷ентром ≥ Ї державною власн≥стю.

8.7.           ÷ентр маЇ право здавати в оренду в≥дпов≥дно до законодавства (кр≥м ц≥л≥сних майнових комплекс≥в, його структурних п≥дрозд≥л≥в, ф≥л≥ал≥в, цех≥в, а також нежилих прим≥щень) п≥дприЇмствам, орган≥зац≥¤м та установам, а також громад¤нам устаткуванн¤, транспортн≥ засоби, ≥нвентар та ≥нш≥ матер≥альн≥ ц≥нност≥, ¤к≥ йому належать, а також списувати њх з балансу в пор¤дку, визначеному законодавством за погодженн¤м з ќрганом управл≥нн¤ майном.

8.8.           «битки, завдан≥ ÷ентру в результат≥ порушенн¤ його майнових прав громад¤нами, юридичними особами ≥ державними органами, в≥дшкодовуютьс¤ ÷ентру за р≥шенн¤м суду або господарського суду.

9. ќЅЋ≤  ≤  ќЌ“–ќЋ№ ” ÷≈Ќ“–≤

9.1.  ÷ентр веде бухгалтерський, оперативний ≥ статистичний обл≥к у пор¤дку, встановленому законодавством, подаЇ зв≥тн≥сть органам державноњ влади та ƒержкомтелерад≥о з ус≥х вид≥в виробничоњ д≥¤льност≥ ≥ забезпечуЇ достов≥рн≥сть поданих зв≥т≥в ≥ баланс≥в.

9.2.   –ев≥з≥¤ ≥ перев≥рка ф≥нансовоњ д≥¤льност≥ ÷ентру проводитьс¤ в≥дпов≥дними п≥дрозд≥лами ƒержкомтелерад≥о та ≥ншими уповноваженими на це органами державноњ влади.

10. ѕ–»ѕ»Ќ≈ЌЌя ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤ ÷≈Ќ“–”

10.1.    ѕрипиненн¤ д≥¤льност≥ ÷ентру в≥дбуваЇтьс¤ шл¤хом њњ реорган≥зац≥њ (злитт¤, приЇднанн¤, под≥лу, вид≥ленн¤, перетворенн¤) або л≥кв≥дац≥њ ≥ зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни на п≥дстав≥ наказу √олови ƒержкомтелерад≥о ”крањни.

10.2.  –еорган≥зац≥¤ ÷ентру зд≥йснюЇтьс¤ за р≥шенн¤м в≥дпов≥дного органу державноњ влади.

” раз≥ реорган≥зац≥њ ÷ентру його права та обов'¤зки переход¤ть до правонаступник≥в.

10.3. ÷ентр л≥кв≥дуЇтьс¤:

а) за р≥шенн¤м в≥дпов≥дного органу державноњ влади;

б) на п≥дстав≥ р≥шенн¤ суду або господарського суду.

10.4.     ” раз≥ л≥кв≥дац≥њ ÷ентру його активи повинн≥ бути передан≥ ≥нш≥й неприбутков≥й орган≥зац≥њ в≥дпов≥дного виду або зарахован≥ до доходу бюджету.

10.5.     Ћ≥кв≥дац≥¤ ÷ентру проводитьс¤ призначеною в≥дпов≥дним органом державноњ влади л≥кв≥дац≥йною ком≥с≥Їю. « дн¤ призначенн¤ л≥кв≥дац≥йноњ ком≥с≥њ до нењ переход¤ть повноваженн¤ з управл≥нн¤ ÷ентром.

10.6.     Ћ≥кв≥дац≥йна ком≥с≥¤ несе в≥дпов≥дальн≥сть за шкоду, запод≥¤ну нею ÷ентру та трет≥м особам, в≥дпов≥дно до чинного законодавства.

 

ƒќƒј“ќ  ƒќ —“ј“”“”

ƒержавноњ орган≥зац≥њ "¬сеукрањнський ≥нформац≥йно-культурний центр"

 2007 р≥к

 

¬нести зм≥ни до —татуту ƒержавноњ орган≥зац≥њ "¬сеукрањнський ≥нформац≥йно-культурний центр", затвердженого наказом ƒержавного ком≥тету телебаченн¤ ≥ рад≥омовленн¤ ”крањни в≥д 13.12.2005р. є 327, а саме:

1.       ” розд≥л≥ 6 "”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя ÷≈Ќ“–ќћ ≤ —јћќ¬–яƒ”¬јЌЌя “–”ƒќ¬ќ√ќ  ќЋ≈ “»¬”":

1)      у пункт≥ 6.1. друге реченн¤ доповнити словами "в≥дпов≥дно до законодавства";

2) пункт 6.4. доповнити абзацом другим такого зм≥сту:

"«береженн¤ установчих документ≥в та наказ≥в ÷ентру забезпечуЇтьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства".

2.       –озд≥л 8 "ћј…Ќќ ≤ ‘ќЌƒ» ÷≈Ќ“–”" доповнити пунктами 8.9. – 8.13. такого зм≥сту:

"8.9. ќрган управл≥нн¤ майном ви¤вл¤Ї державне майно, ¤ке тимчасово не використовуЇтьс¤ ÷ентром, та вносить пропозиц≥њ щодо умов його подальшого використанн¤.

8.10.   ѕ≥дготовка та укладанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни щодо об'Їкт≥в державноњ власност≥ зд≥йснюютьс¤ за участю ќргану управл≥нн¤ майном зг≥дно ≥з законодавством.

8.11.        ƒоговори про сп≥льну д≥¤льн≥сть, за ¤кими використовуЇтьс¤ нерухоме майно, що перебуваЇ в оперативному управл≥нн≥ ÷ентру, укладаютьс¤ за погодженн¤м з ќрганом управл≥нн¤ майном в≥дпов≥дно до законодавства.

8.12.        «году на оренду державного майна ÷ентру ≥ пропозиц≥њ щодо умов договору оренди, ¤к≥ мають забезпечувати ефективне використанн¤ орендованого майна та зд≥йсненн¤ на орендованому майн≥ ÷ентру техн≥чноњ пол≥тики в контекст≥ завдань галуз≥, орендодавц¤м надаЇ ќрган управл≥нн¤ майном.

8.13.         онтроль за використанн¤м орендованого державного майна, в тому числ≥ за виконанн¤м орендар¤ми ≥нвестиц≥йних ≥ техн≥чних програм розвитку орендованих об'Їкт≥в державноњ власност≥, ¤кщо так≥ передбачен≥ договором оренди, зд≥йснюЇ ќрган управл≥нн¤ майном".

3.       –озд≥л 9 "ќЅЋ≤  ≤  ќЌ“–ќЋ№ ” ÷≈Ќ“–≤" доповнити новим пунктом 9.3. такого зм≥сту:

"9.3. ”точненн¤ складу виробничих потужностей моб≥л≥зац≥йного призначенн¤ та обс¤г≥в запас≥в моб≥л≥зац≥йного резерву з урахуванн¤м доц≥льност≥ њх подальшого збереженн¤ зд≥йснюЇ ќрган управл≥нн¤ майном в≥дпов≥дно до законодавства".

 

ƒќƒј“ќ  ƒќ —“ј“”“”

ƒержавноњ орган≥зац≥њ "¬сеукрањнський ≥нформац≥йно-культурний центр"

 2011 р≥к

 ¬нести зм≥ни до —татуту ƒержавноњ орган≥зац≥њ «¬сеукрањнський ≥нформац≥йно-культурний центр», затвердженого наказом ƒержавного ком≥тету телебаченн¤ та рад≥омовленн¤ ”крањни в≥д 13.12.05 р. є 327, а саме:

” розд≥л≥ 1 ««агальн≥ положенн¤»

1) у пункт≥ 1.7. Ќайменуванн¤ центру скорочену назву украњнською та рос≥йською мовою викласти в ≥нш≥й редакц≥њ: украњнською - «ƒќ «¬≤ ÷», рос≥йською - «√ќ «¬» ÷»;

2)       зм≥ст пункту 1.8. ћ≥сцезнаходженн¤ центру викласти в ≥нш≥й редакц≥њ: «95051, м. —≥мферополь, вул. ѕавленко, 48, корпус 2».

 

 

Hosted by uCoz
јЌќЌ— ƒќ–ќ√≤ ƒ–”«≤!
VIKC © 2008-2012
Webmaster Kurtasanova Selime


free counters Rambler's Top100