Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
Hosted by uCoz
               ¬≥сник

ƒќ "¬сеукрањнський ≥нформац≥йно-культурний центр"

 Ђ нига дл¤ читанн¤ з ≥стор≥њ  римуї

ѕрезентац≥¤ Ђ ниги дл¤ читанн¤ з ≥стор≥њ  римуї в≥дбулас¤ у прим≥щенн≥  римськоњ –еспубл≥канськоњ ун≥версальноњ науковоњ б≥бл≥отеки ≥м. ≤.‘ранка 26 серпн¤ 2010р. ¬иданн¤ ор≥Їнтоване на учн≥в середн≥х ≥ старших клас≥в загальноосв≥тньоњ школи. ¬иданн¤ книги зд≥йснив ≥сторико-археолог≥чний благод≥йний фонд Д—падок тис¤чол≥тьФ. –еал≥зац≥¤ цього видавничого проекту стала можливою завд¤ки ф≥нансов≥й п≥дтримц≥ Ѕлагод≥йного фонду м≥жнародних гуман≥тарних звТ¤зк≥в Д¬изнанн¤Ф.

ѕ≥дготував Д нигу дл¤ читанн¤ з ≥стор≥њ  римуФ колектив автор≥в Ц в≥дом≥ кримськ≥ вчен≥-≥сторики, п≥д загальною редакц≥Їю доктора ≥сторичних наук, професора “авр≥йського нац≥онального ун≥верситету ≥м. ¬. ≤. ¬ернадського ≤гор¤ ћиколайовича ’ранпунова. ” н≥й представлено вс≥ пер≥оди ≥стор≥њ п≥вострова Ц в≥д по¤ви предк≥в сучасноњ людини до сьогоденн¤. ќднак, на в≥дм≥ну в≥д п≥дручник≥в, де переб≥г ≥сторичних под≥й викладений звТ¤зано ≥ без пом≥тних пропуск≥в, у Д низ≥ дл¤ читанн¤Ф представлен≥ окрем≥, не повТ¤зан≥ один з одним, нариси про де¤к≥ епохи (перв≥сну, античну, середньов≥чну), ключов≥ дл¤  риму под≥њ (приЇднанн¤  риму до –ос≥њ,  римська в≥йна, √ромад¤нська ≥ ¬елика ¬≥тчизн¤на в≥йна), про  римське ханство ≥ про ≥стор≥ю зовс≥м недавню, майже про наш≥ дн≥ ( рим у склад≥ –ад¤нськоњ ”крањни,  рим у склад≥ Ќезалежноњ ”крањни).

 нига вийшла невеликим тиражем Ц лише тис¤ча прим≥рник≥в. јле цього достатньо, щоб забезпечити нею вс≥ школи автоном≥њ, ѕ“” та ≥нтернати, а також найб≥льш≥ б≥бл≥отеки  риму. –озповсюдженн¤м книги по школам займатиметьс¤ ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ј– , ¤ке отримало дл¤ цього 700 прим≥рник≥в. 200 прим≥рник≥в було передано  римськ≥й –еспубл≥канськ≥й ун≥версальн≥й науков≥й б≥бл≥отец≥ ≥м. ≤.‘ранка з метою передач≥ њх до публ≥чних б≥бл≥отек м≥ста ≥ район≥в п≥вострова. –ешту буде передано до б≥бл≥отек, музењв та ≥нших осв≥тн≥х ≥ культурних установ  риму.

¬ наш час видаЇтьс¤ чимало р≥зноман≥тноњ л≥тератури, присв¤ченоњ  риму, р≥зним стор≥нкам його ≥стор≥њ. ÷≥ книги, зв≥сно, нер≥вноц≥нн≥ за ¤к≥стю, доступн≥стю (невеликий тираж ≥ висока варт≥сть), багато праць ор≥Їнтован≥ на фах≥вц≥в. ≤ людин≥, ¤ка ц≥кавитьс¤ ≥стор≥Їю  риму, Ї з чого обирати. јле зовс≥м ≥накшою Ї справа з л≥тературою дл¤ д≥тей. ” шк≥льн≥й програм≥ з ≥стор≥њ ”крањни ≥нформац≥њ про минуле  римського п≥вострова небагато. ≤ викладач≥, ≥ учн≥ стикаютьс¤ з деф≥цитом навчальних пос≥бник≥в з ≥стор≥њ  риму, ¤к≥ адресован≥ школ¤рам.

јвторам даноњ книги вдалос¤ поЇднати в Д низ≥ дл¤ читанн¤ з ≥стор≥њ  римуФ попул¤рн≥сть викладенн¤ матер≥алу з точним в≥дтворенн¤м ≥сторичних факт≥в. ¬ажливим Ї те, що спец≥ал≥сти прид≥лили увагу тим стор≥нкам в ≥стор≥њ  риму, ¤к≥ сьогодн≥ або замовчуютьс¤, або трактуютьс¤ суперечливо.

“ож треба висловити велику вд¤чн≥сть авторам ≥ видавц¤м ц≥Їњ книги, бо давно вже назр≥ла велика необх≥дн≥сть саме у такому виданн≥, ¤ке б докладно, з науковоњ точки зору розпов≥дало учн¤м про ≥сторичне минуле нашого р≥дного кримського п≥вострова. јдже, щоб побудувати щасливе майбутнЇ, потр≥бно знати й не забувати минуле.

јЌќЌ— ƒќ–ќ√≤ ƒ–”«≤!

VIKC © 2008-2012
Webmaster Kurtasanova Selime


free counters Rambler's Top100